Ambulantný stánkový predaj

Zúčastňujeme alebo sa podieľame samostatne na podujatiach doma i v zahraničí (festivaloch, vinobraniach, jarmokoch, výročia miest a obcí, vianočné trhy a iné) za účelom ponuky ambulantného predaja občerstvenia.
Ponúkame prípravu studených aj teplých jedál pre bufetové stoly, pečené prasa, husacie hody a iné podľa priania zákazníka. Ponúkame tiež stánkový predaj v širokom sortimente na rôzne akcie konané priamo v našom areáli ale aj mimo neho.